Biuro Obsługi Klienta

BOK

Przyjmowanie interesantów poniedziałek – piątek od 7:30 do 14:30,
Al. Jana Pawła II 188

Infolinia poniedziałek – piątek
od 7:30 do 14:30

+48 12 646-51-51
+48 12 646-51-53

Szanowni Państwo!
W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem epidemicznym zachęcamy do korzystania z e-faktur.
Uruchomienie usługi e-faktura wymaga złożenia niniejszego wniosku  [WNIOSEK- link]  
Wniosek należy wypełnić, podpisać i przesłać jego skan na adres: bok@mpec.krakow.pl .
Usługa jest bezpłatna i umożliwia otrzymywanie elektronicznej wersji faktury w formacie PDF.
Korzystając z e-faktury ograniczamy ryzyko epidemiczne dla pracowników poczty, kurierów i Państwa. Pomóżmy sobie i innym już teraz.

 

Biuro Obsługi Klienta

Dzwoniąc lub odwiedzając osobiście nasze biuro uzyskacie Państwo pomoc w zakresie:

• zawierania kompleksowych umów dostarczania ciepła,

• aktualizowania zawartych umów w przypadku zmian danych stron umowy,

• aktualizowanie zawartych umów poprzez:

– włączanie nowych obiektów Odbiorców do sieci miejskiej lub kotłowni,

– zmianę zapotrzebowania mocy cieplnej dla obiektów,

• rozwiązywania obowiązujących umów,

• pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących dostaw ciepła, ogrzewania obiektów,

zamówionej mocy,

• rozliczeń za ciepło i informacji o wystawionych fakturach,

• uzyskania informacji o obowiązujących aktualnie przepisach prawnych dotyczących sprzedaży energii cieplnej,

• informacji na temat wydawania warunków technicznych,

• procedur związanych z przyłączaniem nowych obiektów,

• uzyskania szczegółowych informacji od merytorycznych jednostek MPEC S.A. w Krakowie.

Reklamacja online

Pola z * są obowiązkowe

Pogotowie Techniczne

993
+48 12 644-18-72

Pogotowie techniczne MPEC pozostaje do dyspozycji klientów 24 h na dobę pod nr: 993 i 12 644 18 72

Świadczymy usługi polegające na usuwaniu awarii centralnego ogrzewania w administrowanych przez Państwa obiektach z wyłączeniem prac wymagających prowadzenia specjalistycznych procesów łączeniowych, takich jak: spawanie, lutowanie, zgrzewanie itp. Korzystając z naszych usług, ponosicie Państwo opłatę tylko za konkretnie wykonane czynności, zgodnie z aktualnym cennikiem.

Administracje, które z racji posiadania własnego pogotowia nie zamierzają korzystać z usług pogotowia MPEC, prosimy o przekazanie pisemnej informacji na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, al. Jana Pawła II 188; 30-969 Kraków z dopiskiem "Pogotowie Techniczne".

Dodatkowo informujemy, że na odrębne zlecenie (według kalkulacji indywidualnej) wykonujemy usługę chemicznego czyszczenia wymienników ciepła oraz kotłów. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielamy pod numerem telefonu 12 64 65 995 w dni robocze w godz 700 – 1400.

Komunikaty

Brak nowych komunikatów

Kontakt

Siedziba Główna

 • al. Jana Pawła II 188
 • 30-969 Kraków 
  Dziennik Podawczy pracuje
  od pn. do pt. w godzinach od 7.00 do 15.00   
+48 12 646-52-99
+48 12 646-55-33
+48 12 297-55-33
+48 12 297-52-99
mpec@mpec.krakow.pl

Pogotowie Techniczne

 • al. Jana Pawła II 188
 • 30-969 Kraków
993
+48 12 644-18-72
mpec@mpec.krakow.pl

Biuro Obsługi Klienta

 • al. Jana Pawła II 188
 • 30-969 Kraków
+48 12 646-51-51
+48 12 646-51-53
bok@mpec.krakow.pl

Zakład Eksploatacyjno - Produkcyjny "Wschód"

os. Kolorowe 11
Kraków

+48 12 646-51-40
+48 12 297-51-40
+48 12 644-55-39
+48 12 644-58-20
mpec@mpec.krakow.pl

Zakład Eksploatacyjno - Produkcyjny "Zachód"

 • ul. Kobierzyńska 41
 • Miasto "Skawina"
 • ul. Ogrody 7a
+48 12 646-50-50
+48 12 421-48-12
+48 12 646-50-55
mpec@mpec.krakow.pl

Zakład Eksploatacyjno - Produkcyjny "Północ"

ul. Makowskiego 5

+48 12 646-50-40
+48 12 646-50-33
mpec@mpec.krakow.pl

Zakład Eksploatacyjno - Produkcyjny "Południe"

ul. Wielicka 235 a

+48 12 646-57-10
+48 12 646-57-12
mpec@mpec.krakow.pl

Odczyty liczników ciepła

ul. Chałupnika 49  

+48 12 411-67-46
+48 12 646-57-50
mpec@mpec.krakow.pl

Produkty / usługi

Przyłączanie nowych budynków

Mapa

Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem budynku zlokalizowaniego w pobliżu miejskiej sieci ciepłowniczej zapraszamy do współpracy. Zachęcamy do zapoznania się z mapą infastruktury ciepłowniczej.

Mapa sieci MPEC S.A. w Krakowie

więcej: www.cieplodlakrakowa.pl

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Zastąp węgiel ciepłem sieciowym

Właścicielom i Zarządcom nieruchomości, którzy ogrzewają budynek za pomocą palenisk węglowych proponujemy, zamianę systemu ogrzewania na ekologiczny. Oferta dotyczy budynków zlokalizowanych w obszarze zasilania z miejskiej sieci ciepłowniczej i obejmuje budowę przyłącza cieplnego wraz z węzłem cieplnym.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami. Zawarliśmy w nich wszystkie najważniejsze informacje dotyczące działań MPEC na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz planów rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej. 

 

Prace zrealizowane w ramach PONE

Śródmieście, obszar wewnątrz II obwodnicy:

Na podstawie opracowanej koncepcji rozbudowy i przebudowy sieci cieplnej na obszarze zinwentaryzowanych palenisk węglowych wewnątrz II obwodnicy zrealizowano w ostatnim czasie inwestycje na ulicach:

 • Rakowickiej - umożliwi także podłączenie budynków posiadających paleniska opalane paliwem stałym w rejonie ul. Topolowej, Ariańskiej,
 • Siemiradzkiego - umożliwi także podłączenie budynków posiadających paleniska opalane paliwem stałym w rejonie części ul. Siemiradzkiego,
 • Dietla - umożliwi także podłączenie budynków posiadających paleniska opalane paliwem stałym w rejonie ul. Koletek, Agnieszki,
 • Straszewskiego - umożliwi także podłączenie budynków posiadających paleniska opalane paliwem stałym w rejonie ul. Straszewskiego – Zwierzynieckiej, oraz rozbudowę sieci cieplnej w kierunku ul. Kanoniczej,
 • Św. Anny - umożliwi także podłączenie budynków posiadających paleniska opalane paliwem stałym w rejonie ul. Św. Anny, Jagiellońskiej, Wiślnej i Podwale,
 • Gołębiej - umożliwi także podłączenie budynków posiadających paleniska opalane paliwem stałym w rejonie ul. Gołębiej, Brackiej, Wiślnej i Jagiellońskiej,
 • Krowoderska-Basztowa (przejście przez ul. Basztową) – umożliwi także rozbudowę sieci w kierunku Rynku Głównego od strony ul. Sławkowskiej,

Obecnie działania z zakresu PONE koncentrują się na obszarze Kazimierza i będą kontynuowane w ramach jednego z Projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z mapą miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

Program Ciepła Woda Użytkowa

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym

Jeśli budynek, w którym mieszkasz, przyłączony jest do miejskiej sieci ciepłowniczej, a woda użytkowa podgrzewana jest w piecykach gazowych, proponujemy uprościć ten system i korzystać tylko z ciepła sieciowego. Ciepła woda bez piecyka to rozwiązanie komfortowe i przede wszystkim bezpieczne ponieważ źródło ciepła znajduje się poza Twoim mieszkaniem. Dzięki temu możesz wyeliminować zagrożenia związane z zatruciem tlenkiem węgla, które spowodowane są najczęściej niedrożnymi przewodami wentylacyjnymi lub spalinowymi, czy też niesprawnym piecykiem.

Przy zastosowaniu systemu podgrzewania wody ciepłem z miejskiej sieci, ciepła woda o stałej temperaturze dostarczana jest użytkownikowi poprzez instalację wewnętrzną bezpośrednio do łazienki i kuchni. Oznacza to brak uciążliwości związanych z corocznymi przeglądami piecyków i kanałów spalinowych oraz więcej miejsca w kuchni, czy łazience, którą można dowolnie zagospodarować.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi materiałami informacyjnymi. Zawarliśmy w nich wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące zalet cwu, opinii na jej temat oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.   

Zobacz jak przebiega zamiana piecyka na instalację cwu.

O firmie

Status spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie jest Spółką Akcyjną, której sposób organizacji, zarządzania oraz działania regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Handlowego. 

Właścicielem 100% akcji Przedsiębiorstwa jest Gmina Miasta Krakowa, której majątkiem dysponuje Prezydent Miasta Krakowa. Posiadane przez Gminę akcje: MPEC S.A, MPK S.A oraz MPWiK S.A zostały wniesione w 1999 r do nowo powstałej Spółki – Krakowski Holding Komunalny. 

Podstawowym aktem regulującym działalność Spółki jest Statut Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A, który określa nazwę Spółki, jej siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału oraz władze Spółki.

 

Walne Zgromadzenie 

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa

 

Rada Nadzorcza

Osoby reprezentujące Gminę Kraków

 • Franciszek Gaik - Przewodniczący

 • Jan Choczaj - Z-ca przewodniczącego

 • Marian Romanek - Członek

 • Mariusz Szubra - Członek

Osoby reprezentujące MPEC.S.A

 • Urszula Szklar - Sekretarz

 • Jacek Rzeszutek - Członek

 

Zarząd MPEC S.A.

 • Marian Łyko - Prezes Zarządu

 • Jerzy Marcinko - Wiceprezes Zarządu - ds. Inwestycji

 • Marek Mazurek - Członek Zarządu - ds. Eksploatacji

 • Witold Warzecha - Członek Zarządu - ds. Rozwoju

Spółki zależne

Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii "ESCO"
więcej: www.esco.krakow.pl

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "PUT"
więcej: www.put.krakow.pl

Inne

Szczegóły dotyczące historii przedsiębiorstwa, kodeksu etyki, osiągnięć, funduszu spójności oraz raporty roczne znajdziesz w pełnej wersji strony:

www.mpec.krakow.pl